Pieniądze ze Szwedzkiej Baltic Sea 2020 oraz fińskiej Clean Baltic Sea pozwolą na rozbudowanie instalacji usuwających związków fosforu ze ścieków. Fundacje chcą sfinansować również koszty funkcjonowania tych urządzeń rok po ich uruchomieniu. Zdaniem specjalistów, to właśnie fosfor i jego związki są jednym z głównych sprawców "użyźniania" wód Bałtyku. Przejawia się to m.in. wzrostem ilości mikroglonów, zmniejszaniem się zawartości tlenu w wodzie, a co za tym idzie obumieraniem żyjących w niej organizmów od ryb po rośliny.

Obie fundacje zakładają długofalowe działania, które mają doprowadzić do zmniejszania ilości fosforu trafiającego z Polski, a następnie z naszych rzek do Bałtyku. Zapowiadają one swój udział w rozbudowie i modernizacji polskich oczyszczalni początkowo w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców,  potem mniejszych, powyżej 15 tys. - poinformował w czwartek dziennik sztokholmski "Dagens Nyheter".