Prace obejmą m.in. przebudowę sieci na głównych ulicach miasta oraz wybudowanie kanału deszczowego wzdłuż jednego z olsztyńskich jezior - Długiego.Jak poinformował wiceprezydent Olsztyna Tomasz Głażewski, inwestycja będzie największą prowadzoną obecnie w mieście. Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie" realizowany ma być przy udziale środków Funduszu Spójności. Na przetarg związany z prowadzeniem prac remontowych wpłynęło pięć ofert; ofertę zwycięską złożyło konsorcjum Budimex Dromex SA wraz z Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM" Sp. z o.o.