Kilkudziesięcioletnie żeliwne i stalowe rury zostaną wymienione na nowe, z polietylenu, a w niektórych miejscach zostaną położone nowe odcinki - mówi Krzysztof Kita, rzecznik Wodociągów Białostockich. Zostanie zbudowana też na tym obszarze nowa sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.