Historia budowy oczyszczalni ścieków przez gminę Wieprz sięga 1994 roku, kiedy miejscowy samorząd porozumiał się z sąsiednim Zatorem w sprawie budowy wspólnego systemu odprowadzania nieczystości. By przeprowadzić inwestycję, powołano do życia Związek Komunalny Gmin, do którego dodatkowo przyjęto gminę Babice.

Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. W 1998 roku oczyszczalnia była gotowa. Wieprz zainwestował w jej budowę przeszło 7 mln zł, resztą kwoty podzieliły się Zator i Babice. W sumie oczyszczalnia kosztowała 17 mln zł.

Nieoczekiwanie już w 2002 roku nowa wójt Wieprza postanowiła wycofać się z udziału w inwestycji. Sprawa trafiła do sądu. Rozprawy toczą się do dziś, a istniejąca oczyszczalnia działa na pół gwizdka.