Zdaniem burmistrza Mieczysława Drożdżewskiego, MZWiK musi na swoją modernizację sam znaleźć pieniądze – w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, funduszach europejskich czy też zaciągając kredyty w bankach. Wodociągom ma to umożliwić status spółki. Przekształcenie miało się rozpocząć już w czerwcu, ale projekt uchwały za późno trafił do radnych i debatę na ten temat przełożono na kolejną sesję.