Sochaczewska inwestycja polegać ma na budowie kilkudziesięciu kilometrów kanalizacji, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz zapewnieniu dostaw wody dobrej jakości. Całość podzielona została na dwa etapy.
Jeden z nich obejmuje tylko kanalizację, na drugi etap składa się sieć sanitarna i wodociągowa. Koszt realizacji wszystkich zadań to około 250 mln zł. Większa część tej kwoty zostanie pokryta z kasy unijnej. Aktualnie ZWiK i miasto chcą pozyskać fundusze na realizację I etapu.

Planowane prace obejmują remont i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy Al. 600-lecia (w etapie I oraz II), budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wypalenisko i Chodaków (w etapie I oraz II), budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów i Karwowo (etap I), modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum (etap I), budowę kanalizacji sanitarnej w centrum (etap II), budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska (etap II), budowę ujęcia wody w Mistrzewicach wraz z budową urządzeń na terenie ujęcia Konary (etap II), przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Chodakowska (etap II), likwidację Stacji Uzdatniania Wody Płocka (etap II), likwidację Stacji Uzdatniania Wody Mickiewicza (etap II), budowę 6 km odcinków sieci wodociągowej (etap II).

Po zakończeniu realizacji projektu w mieście powstanie 102 km sieci kanalizacji sanitarnej – 85,7 km i 16,5 km odpowiednio w pierwszym i drugim etapie. Kanalizacja zostanie zmodernizowana na odcinku 3,4 km, zbudowane będzie 6 km wodociągu.