Na chwilę obecną ścieki z oczyszczalni Dębogórze są odprowadzone do Zatoki Puckiej kolektorem, którego wylot został umiejscowiony na brzegu w Mechelinkach, co w znaczny sposób utrudnia ich szybkie rozcieńczenie w wodzie morskiej. Rozwiazaniem tego problemu będzie zlokalizowanie wylotu podwodnego kolektora w odległości 2,3 km od brzegu i na głębokości 8 m poniżej zwierciadła, co poprawi warunki mieszania wód z oczyszczalni z wodami morskimi. Wpłynie to niewątpliwie na poprawę stanu środowiska naturalnego na tym obszarze.

Zadanie zostanie sfinansowane w 54% ze środków Unii Europejskiej, a realizatorem przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni.

Wykonawca w ciągu 6 mies. zaprojektuje i w ciągu kolejnych 9 mies. wybuduje głębokowodny kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków.