Decyzję o rozbudowie starej, wybudowanej w 1995 r., oczyszczalni ścieków podjęto w 2004 r. Jak podkreśła Krystyna Dragan z Regionalnego Zarządu Inwestycji, która sprawowała nadzór nad przedsięwzięciem, komunalnej spółce udało się pozyskać największą możliwą do zdobycia dotację. Stało się tak dlatego, że wniosek był niezwykle dobrze przygotowany i wpisywał się projekt ochrony rezerwatów w Borach Tucholskich.