"Termin zakończenia prac został ustalony na 20 grudnia 2009 r." - napisano w komunikacie.
Spółka podkreśla, że to kolejny kontrakt, który zostanie wykonany z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. "Ten obszar działalności należy do najbardziej perspektywicznych dla Pol-Aquy" - powiedział Marek Stefański, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz spółki, cytowany w komunikacie.
W połowie maja Pol-Aqua informowała, że jej portfel zamówień ma wzrosnąć do ponad 2,0 mld zł na koniec 2008 roku.

Pol-Aqua prognozuje na 2008 rok zwiększenie zysku netto do 100,12 mln zł przy wzroście przychodów do 1.420,88, mln zł.Według nieaudytowanych danych, Pol-Aqua zanotowała w 2007 roku 55,8 mln zł zysku netto oraz 700,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Pol-Aqua miała 7,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 207,91 mln zł wobec 68,52 mln zł rok wcześniej.