Prace mogą ruszyć w drugim kwartale 2009 r. i potrwać do początku 2011 r. O ile Komisja Europejska da naszemu projektowi zielone światło. Decyzja zapadnie w IV kwartale br.