Udział Budimex Dromex w konsorcjum to 51%, drugim członkiem jest Cadagua. Zlecającym wykonanie prac jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze Szczecinka.