Łącznie położono 1539 m sieci. Na chwilę obecną trwa rozbudowa sieci na ul. Cukrowej i Polnej oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Osiedlu Gronowym w Gronówku.

Inwestycja jest realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.W najbliższym czasie zostanie też położona sieć wodociągowa na odcinku Lipno – Klonówiec.