Większość wody docierającej do mieszkańców Faludży pochodzi z Eufratu. Zyciodajna ciecz jest zanieczyszczona mikrobiologicznie – m. in. bakteriami cholery. Aby rozwiązać tą sytuację nowe stacje uzdatniania wyposażono w panele słoneczne napędzające system pomp jednostki oczyszczającej wodę, którą z kolei wyposażono w kaskadę filtrów. Co więcej, system oczyszczania nie wymaga stosowania chloru.

Stacje uzdatniania nie są podłączone do sieci wodociągowej – woda po oczyszczeniu trafia do zbiorników, skąd pobierać ją mogą mieszkańcy. Do tej pory zainstalowano kilkanaście takich stacji uzdatniania wody.