Dobiegły końca prace przy najważniejszej inwestycji finansowanej w większości z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To kolektor deszczowy w ulicy Prądzyńskiego. Ma długość 511 metrów. W roku 2006 zakończono realizację kolektora deszczowego Zacharzewskiego w ul. Poznańskiej na odcinku od zbiornika retencyjnego nr 1 przy wylocie do rzeki Ołobok do ul. Krotoszyńskiej. Teraz dokończono budowę brakującego odcinka od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego. Odcinek niezbędny, by system mógł zacząć działać - wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski.

Kolektor pozwoli na przejecie wód opadowych i roztopowych ze zlewni w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta, które dotąd przepływają kolektorem pod torami PKP do ul. Dworcowej i obciążają Strugę Ostrowską. – podkreśla prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan SA Jacek Nasiadek. Zakończenie budowy tego odcinka pozwoli skanalizować całą zlewnię przynależną do Kolektora Zacharzewskiego.

Teraz woda po obfitych opadach deszczu trafiała do głównego odbiornika czyli do Ołoboku. Rzeka przy zbyt obfitych i gwałtownych opadach bardzo szybko się wypełniała i nie była w stanie odebrać nadmiaru wody. Wtedy dochodziło do podtapiania niżej położonych terenów w centrum miasta. Kolektor będzie odbierać wody deszczowe z czterech osiedli: Zębców, Odolanowskie, Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie. Trzeba te wody przekierować do kolektorów w ulicy Poznańskiej a następnie wprowadzić do pustego zbiornika retencyjnego nr 1 i dalej do Ołoboku. – dodaje dyrektor ds. technicznych spółki Wodkan SA Małgorzata Gregorek.

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta płynęły prawie przez cały Ostrów, aż do Przepompowni Ścieków przy ulicy Gdańskiej. Teraz woda będzie przetrzymywana w zbiorniku retencyjnym przy Ołoboku. A ta, która trafi na przepompownię, kilkakrotnie szybciej zostanie wypompowana.

Budowa kolektora deszczowego w ulicy Prądzyńskiego to wydatek rzędu 1,800,00 złotych. Na większość prac ziemnych związanych z budową kanału i kolektora środki pochodziły z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pompę zakupiono z budżetu spółki Wodkan SA. Specjalistyczna pompa kosztowała 450 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kolektora zacharzewskiego nr 2. Koszt tej inwestycji to 1,700,000 złotych.