Tego typu przydomowe oczyszczalnie ścieków są bezobsługowe. Ich źródłem energii jest światło słoneczne oraz dwutlenek węgla, pozwalające na wzrost populacji alg neutralizujących ścieków. Tam metoda oczyszczania ścieków różni się od standardowej tym, że używa się w niej kombinacji alg, organizmów zielonych oraz bakterii. Wzrost alg na drodze fotosyntezy powoduję produkcję tlenu przy równoczesnym przy równoczesnym pochłanianiu dwutlenku węgla.

Oczyszczalnie ścieków oparte na procesie wykorzystującym algi Algaewheel® spełniają wymogi zrównoważonego projektowania budynków, zgodnie z wymogami amerykańskiego programu Green Building Council’s LEED. Ten typ oczyszczalni oferowany jest do tej pory jedynie w kilku stanach USA: Indiana, Ohio, Kentucky, Michigan, w większych skupiskach domów, zakładach przemysłowych lub usługowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowi zespół urządzeń, których zadaniem jest oczyszczanie ścieków, wytwarzanych w pojedynczym domu lub ich niewielkim skupisku. W nowej technologii wykorzystuje się te same naturalne procesy samooczyszczania, które zachodzą w wodach powierzchniowych, jednakże są one bardziej intensywne.