Projekt zakłada modernizację najstarszych odcinkiów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lublinie na odcinku 96 km. Spółka planuje także budowę 78 km nowych przyłączy.

Oprócz prac nad przyłączami, MPWiK planuje przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków na Hajdowie.
Łączny koszt programu wynosi 470 mln zł, z czego 268 mln dopłaci Unia, a dofinansowanie miasta wyniesie 52 mln zł.