Z przeprowadzonego przetargu na zadanie, gdzie oferty swe zgłosiło dziesięciu wykonawców, wyłoniono najkorzystniejszą, złożoną przez firmę INSBUD z Tarnowa. Jak zapowiada MPWiK jest to kolejna duża zarówno pod względem finansowym oraz pod względem rzeczowo - zadaniowym rozpoczęta w tym roku inwestycja, mająca porządkować gospodarkę wodno – ściekową na terenie miasta.

Przystępujemy do ważnego zadania obejmującego swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o długości 1500 m, kanalizacji deszczowej o długości 2100m, budowę nowego rurociągu głównego o długości 1300m oraz obejmującego odbudowę nawierzchni drogi i chodników na całej trasie wykonywanych prac – mówi Sławomir Grucel z MPWiK – Budowa kanałów sanitarnych jest ściśle powiązana z budową kanału deszczowego i wodociągu, bowiem będą one ułożone wzdłuż drogi, obok siebie.

Prace będą prowadzone na odcinku od byłego wiaduktu znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i ulicy Tetmajera. Ulicą Tetmajera poprowadzone będą w kierunku ulicy Byczyńskiej, a następnie w kierunku ulicy Niemcewicza, aż do nowopowstałej obwodnicy, pod którą metodą bezwykopową zostaną umieszczone kolektory, w przyszłości stwarzające dalszą możliwość kanalizowania miasta. Inwestycja swym zakresem obejmuje także przełączenie Stacji Ratownictwa Górniczego do nowego kolektora doprowadzonego przewiertem pod ulicą Krakowską. Pozostałe prace wykonane zostaną tradycyjnym wykopem.