W tym roku głównym tematem, którym zajmować się będą uczestnicy Światowego Tygodnia Wody będzie problem warunków sanitarnych na świecie, które niestety mimo stałej poprawy nadal stanowią poważny problem dla milionów ludzi. W wielu państwach stale brakuje funduszy na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, istniejąca infrastruktura jest w opłakanym stanie, rzeki zanieczyszczone bakteriologicznie. 2,2 miliona mieszkańców krajów rozwijających się, w większości dzieci, umiera każdego roku z powodu chorób wywołanych brakiem dostępu do czystej wody pitnej, odpowiednich urządzeń sanitarnych oraz niewystarczającej higieny.

Nowością na Światowym Tygodniu Wody jest szerokie podjęcie tematu zasobów wodnych w Azji, gdzie stałego dostępu do czystej wody nie ma ok. 2 miliardy ludzi. Zmiany jakie zachodzą na tym kontynencie oraz wyzwania dla gospodarki wodnej takich krajów jak Chiny, Indie, Pakistan oraz dla regionu Zatoki Perskiej będą głównym temat konferencji we wtorek, który został ogłoszony jako „Asia Water Day”. W tym samym dniu ma się również odbyć ceremonia wręczenia nagrody „Stockholm Junior Water Prize”.

Podczas tegorocznej konferencji eksperci ponownie zajmą się problemem zużycia wody na cele rolnicze oraz produkcji roślin będących surowcami energetycznymi. Kontynuowany będzie temat dzielenia zasobów wodnych przez sąsiednie państwa – tym razem w Afryce oraz Azji. Ciekawie w tym kontekście zapowiada się środowa sesja plenarna na temat innowacji w zarządzaniu podziemnymi zasobami wodnymi na Bliskim Wschodzie oraz w krajach północnej Afryki. Jednak głównym temat w środę (oraz czwartek) będą zmiany klimatyczne, których wpływ na zasoby wodne w wielu krajach może mieć katastrofalne skutki. W czwartek odbędzie się ceremonia wręczenia nagrody „Stockholm Water Prize Award”

Światowy Tydzień Wody w tym roku to również poszukiwanie sposobów na wykorzystanie prywatnych funduszy dla poprawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wydajne zarządzanie zasobami wodnymi, walka z korupcją w gospodarce wodnej.