Projekt "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" jest realizowany w ramach unijnego Funduszu Spójności. Inwestycja ma być zakończona w 2010 roku. Nie jest znany jej ostateczny koszt. Dotąd zostało wydanych 60 mln zł.