Na ulicy Kochanowskiego został wykonany 280 metrowy odcinek kanału oraz 26 ulicznych wpustów, kosztem 182 tysięcy złotych przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „Adam Borcuch". Z kolei firma „Ekoinstal” nakładem 193 tysięcy złotych wybudowała 200 metrowy odcinek kanalizacji deszczowej na ulicy Kopernika (od ul. Sienkiewicza do ul. Matejki) oraz zamontowała tam 20 studzienek deszczowych. Równocześnie ekipy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD kosztem 97 tysięcy złotych przeprowadziły remont ulicy Kopernika polegający na rozebraniu starych i ułożeniu nowych chodników oraz krawężników, a także na wymianie warstwy wyrównawczej i ścieralnej jezdni.