Unia Europejska na tę inwestycję wyłożyła 10 mln euro, pozostałe 2mln euro musiało zabezpieczyć miasto. Zdecydowano o zaciągnięciu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykorzystano też fundusze zgromadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Dzięki inwestycji Bochnia zyska zakład, w którym będą zastosowane najnowsze rozwiązania. Zostanie wprowadzony kilkustopniowy proces uzdatniania wody poprzez wprowadzenie nowych technologii. Nowością będzie wykorzystanie dwutlenku ozonu zamiast chloru oraz filtracja wody na węglu aktywnym.

Z inwestycji cieszą się mieszkańcy. Zakończenie prac zbiegnie się z obchodami 100-lecia bocheńskich wodociągów. Pierwszy nowoczesny wodociąg i kanalizację zafundował Bochni burmistrz Ferdynand Maiss.