Umowę na realizację kontraktu majacego trwać 15 miesięcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach podpisało pod koniec ubiegłego miesiąca.

Umowa na wykonanie zadania obejmuje budowę: kanalizacji sanitarnej (ok. 2,4 km) wraz z pompownią ścieków sanitarnych, kanalizacji deszczowej (2,1 km), rurociągu wody pitnej (2,3 km). Po zakończeniu prac podziemnych również w ramach umowy nawierzchnie naruszonych w czasie budowy ulic zostaną odtworzone.

Koszty związane z realizacją kontraktu oszacowano na blisko 3,6 mln EUR. Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu z kasy europejskiego Funduszu Spójności na lata 2007-2013 zapadnie początkiem przyszłego roku.