Hydrobudowa zakomunikowała, że umowa została zawarta na wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach kontraktu pn. Zadanie 03 "Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Łodzi", współfinansowanego ze środków publicznych, w tym ze środków Funduszu Spójności.

Finalizację prac ustalono na 30 listopada 2009 r. Wartość umowy wynosi 48 677 887,28 zł netto i jest umową o największej wartości, zawartą ze spółką Infra w ostatnich 12 miesiącach.