Partnerzy portalu

Wielkopolska – w Chodzieży remontują infrastrukturę wod-kan

Opublikowano: 09-04-2024 Źródło: MWiK w Chodzieży

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Chodzieży (woj. wielkopolskie) prowadzi prace remontowe infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W I etapie przebudowano dwa węzły zasuwowe oraz wymieniono dwa hydranty.


Podczas prac oczyszczono kanalizację. Fot. MWiK w Chodzieży Podczas prac oczyszczono kanalizację. Fot. MWiK w Chodzieży

W II etapie roboty toczą się w ul. Siejaka. Zaplanowano modernizację istniejącej sieci wodociągowej, hydrantu nadziemnego i dwóch przyłączy wodociągowych. Te ostatnie zostaną wyposażone w zasuwkę odcinającą, a także węzeł wodomierzowy z mosiężnymi, grzybkowymi zaworami odcinającymi.

Fot. MWiK w Chodzieży Fot. MWiK w Chodzieży

Spółka prowadzi też kompleksową inspekcję sieci kanalizacji sanitarnej i studni. W tym celu wykorzystywane są specjalistyczny pojazd do czyszczenia oraz kamera TV. Przegląd umożliwi identyfikację miejsc, w których zostaną wykonane niezbędne naprawy.

Do kanalizacji będzie też wprowadzony dym z zadymiarki kanałowej. Pozwoli on na wykrycie nielegalnych podłączeń wód opadowych i roztopowych.

Fot. MWiK w Chodzieży Fot. MWiK w Chodzieży

Prace zaplanowano tak, by wykonać je przed gminną inwestycją budowy nawierzchni drogowej w ulicy.

Wcześniej w ul. Bema przebudowano cztery węzły zasuwowe i zastąpiono 12 stalowych przyłączy wodociągowych nowymi z polietylenu (łącznie 84 m). Prace częściowo wykonano bezwykopowo metodą przecisku. Dzięki temu były mniej uciążliwe dla mieszkańców. Pozytywnie wpłynęły także na koszty.

Wodociągi chodzieskie rozpoczęły działalność 1 stycznia 1914 r. (decyzja o ich budowie zapadła w 1908 r.). Dostęp do bieżącej wody uzyskało 86% mieszkańców (miasto miało ich 7400).

Przeczytaj także: Kielce. Teraz pora na modernizację sieci wodociągowej

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!