Borealis i Uponor były sponsorem tegorocznej nagrody Stockholm Water Prize, która za badania nad zużyciem wody w produkcji różnych dóbr konsumpcyjnych otrzymała prof. John A. Allan z King’s College London. Oba koncerny postanowiły zastosować koncepcję prof. Allana do określenia ilości wody potrzebnej do wyposażenia typowego domu w nowoczesną instalację sanitarną oraz ogrzewanie podłogowe.

Inicjatywa obejmuje badania nad zużyciem wody w całym łańcuchu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, od produkcji surowców po gotową instalację z tworzyw sztucznych u końcowego użytkownika np. instalacji wodociągowej. Wykonano już wstępne obliczenia, na podstawie których można powiedzieć, że aby wyposażyć 100-metrowy apartament w kompletną instalację wod-kan oraz ogrzewanie podłogowe potrzeba 500 metrów rur PEX (polietylen sieciowany). Taka ilość tworzywa wymaga zużycia 29 metrów sześciennych wody. Wyprodukowanie tworzywa a następnie rur zużywa ok. 1/3 całkowitej wody koniecznej, aby powstała gotowa instalacja (reszta wody zużywana jest pośrednio np. w dystrybucji produktów, magazynowaniu itp.).

Tego typu badania prowadzone są obecnie przez czołowe ośrodki akademickie oraz organizacje pozarządowe. Coraz większe zainteresowanie tematem zużycia wody w produkcji wykazują przedsiębiorstwa z branży spożywczej oraz produkcji napojów. Wyniki prac Borealis i Uponor posłużą naukowcom do wypracowania odpowiednich metodologii badań produkcji różnych wyrobów.