Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma wyemitować obligacje o wartości 230 milionów złotych i dokończyć za nie realizowany od 2000 roku projekt gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie. Zakłada on m.in. kompleksową modernizację systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę sieci wodociągowej. Emisja obligacji na największą olsztyńską inwestycję, która zamiast pierwotnie planowanych 40 mln pochłonie blisko 90 mln euro, jest niezbędna.

W tej chwili metr sześcienny zimnej wody dla odbiorców indywidualnych kosztuje 2 zł i 30 groszy, a metr ścieków 3 zł i 12 groszy. Do 2015 roku olsztyniacy zapłacą dwa razy więcej. Wzrost majątku pochodzącego z inwestycji spowoduje wzrost kosztów PWiK.