W historii spółki są to największe kontrakty. W całej inwestycji PBI WPBK będzie miało 90% udziału. Pozostałe 10% udziału należy do Pol-Aqua.

Według prognoz Pol-Aqua w 2008 r. osiągnie zysk w wysokości 100,12 netto przy przychodach 1420,88 mln zł.
Dla porównaia - w roku ubiegłym spółka osiągnęła 50,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach wynoszących 706,5 mln zł.

W okresie I-II kw. 2008 r. skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 30,75 mln zł przy obrotach 501,82 mln zł, podczas gdy w poprzednim roku było to odpowiednio 9,41 mln zł i 241,37 mln zł.