Zestawienie przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez samorządy na potrzeby kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, nad którą prace rozpoczęto w ubiegłym roku.

KPOŚK zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. Program służy przede wszystkim wdrożeniu dyrektywy 91/271/EWG zobowiązującej państwa członkowskie UE do budowy systemów kanalizacyjnych we wszystkich aglomeracjach powyżej 2 tys. RLM (równoważnej liczy mieszkańców). Polska ma spełnić te wymogi do końca 2015 r. Znalezienie się na listach KPOŚK jest informacją o tym, które przedsięwzięcia należy zrealizować aby wypełnić zobowiązania traktatowe – wyjaśnia Wojciech Nasiłowski z Departamentu Inwestycji i Nadzoru Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. KPOŚK nie jest programem kanalizowania gmin – dodaje.

Jego zdaniem jednostki finansujące dany projekt kanalizacyjny biorą proste przełożenie - jeśli ktoś jest w KPOŚK to jego projekt jest poddawany dalszej ocenie. Jeśli nie, oznacza to, że przedsięwzięcie nie jest zasadne i są ważniejsze sprawy do dofinansowania. - KPOŚK jest sitem, które robi wstępną selekcję i krzewi świadomość problemów gospodarki ściekowej i konieczności ich rozwiązania – tłumaczy Nasiłowski. Jak zaznacza wyłączone z Programu są tylko te aglomeracje, które nie zostały wyznaczone rozporządzeniem wojewody, albo nie chciały, bądź nie przesłały informacji na potrzeby aktualizacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

W ciągu kilku najbliższych dni Krajowy Zarząd Gospodarki Komunalnej opublikuje najnowszą wersję projektu aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który trafi do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Najnowszy projekt uwzględni wszystkie poprawki i niedociągnięcia oraz informacje od gmin, które przekazały dane aktualizacyjne z opóźnieniem.