Etap ten obejmuje budowę 25 km kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Gutwin oraz w rejonie ul. Bałtowskiej, ul. Szewieńskiej i ul. Świętokrzyskiej, przebudowę magistrali wodociągowej na długości 2 km oraz modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Koszt inwestycji opiewa na 69 mln zł.

Jeśli wniosek MWiK zostanie pozytywnie rozpatrzony, to pierwsze przetargi ogłosimy w marcu lub kwietniu przyszłego roku. -  mówi prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński. Zapewnia on także, że kanalizacja byłaby gotowa w połowie 2011 r.

Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków przewidziano na początek 2012 r., natomiast  rozliczenie pierwszego etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na pierwsze miesiące 2013 r. Projekt zakłada, że w kolejnych latach  zostanie wybudowane 95 km kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Bodzechów i Kunów (II etap prac). Planuje się również  przebudowę kolejnego 2 km odcinka magistrali wodociągowej oraz kontynuację rozbudowy oczyszczalni ścieków.