Prace zakończono jeszcze przed terminem. Dzięki nim będzie możliwe oczyszczanie ścieków zgodnie z wymogami Unii Europejskiej - szczególnie redukcja stężenia azotu ogólnego poniżej 10 miligramów na litr i fosforu poniżej 1 miligrama.
To właśnie przekroczenia tych pierwiastków w oczyszczonych ściekach powodowały, że płaciliśmy kary.

W wyniku modernizacji rozbudowano reaktory biologiczne. Pomiary stężenia fosforu i azotu wykonywane są obecnie na wszelki wypadek co dwa dni, chociaż przepisy wymagają 24 pomiarów w roku. Wszystkie są poniżej dopuszczalnego normą poziomu. W związku z tym, że Biała jest rzeką niewielką o małym przepływie i nawet niewielkie stężenia zanieczyszczeń są niebezpieczne dla jej życia biologicznego. Z Komorowic trafia teraz do następnych klientów, tych którzy korzystają z zasobów rzeki Wisły, znacznie lepiej oczyszczona woda. Inwestycja pochłonęła 15,3 mln zł netto.

Przy okazji udało się wprowadzić system umożliwiający wykorzystanie biogazu powstającego przy fermentacji ścieków. Jego ilość jest znaczna, 4 tys. m sześc. dziennie. Dzięki baterii pomp biogaz zaspokaja sto procent zapotrzebowania oczyszczalni na energię cieplną, zarówno dla potrzeb technologicznych, jak i socjalnych. Jednocześnie spalanie biogazu w generatorach wytwarza 20 proc. energii elektrycznej dla oczyszczalni. Kotłownia opalana jest biogazem, a to oznacza ograniczenie emisji metanu do atmosfery.