Ostatnie dotacje to pozostałości po głównych dotacjach unijnych. - Wyboru dokonano na podstawie listy rezerwowej projektów, które nie dostały dofinansowania, a już zostały zrealizowane z innych środków pozyskanych przez wnioskodawców. Projekty wybierano również pośród tych, które zostały ocenione wysoko i dofinansowane, ale przyznano im dużo mniej pieniędzy niż dana instytucja wnioskowała. Projekty wybierano również pośród tych, które zostały ocenione wysoko i dofinansowane, ale przyznano im dużo mniej pieniędzy niż dana instytucja wnioskowała - wyjaśnia Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. 15 mln zł przeznaczono na projekty związane z rozbudowa infrastruktury (stadiony, sale sportowe, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków) oraz na rozwój lokalny (głównie szkoły). Z tego podziału m.in. Gorzów Wlkp. otrzymał 1 mln zł na system zarządzania w miejscowych wodociągach.