Przedmiotem zamówienia jest budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn (w granicach Gdańska) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i budowy zewnętrznej sieci wodociągowej wymaganej do podłączenia stacji uzdatniania wody z wodociągiem lokalnym i układem zasilania zbiorników wody Migowo. Docelowo automatyczna stacja uzdatniania wody zagwarantuje pokrycie zapotrzebowania na wodę w ilości 300 m sześc. na godz.

Wnioski można składać do 27 października 2008 r. Termin realizacji zamówienia to 30 września 2011 r. W 75% inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Spójności.