W Dobrzycy działa oczyszczalnia ścieków, do której podłączony jest odcinek kanalizacji o długości 600 m.
Teraz ogłoszono przetarg na na budowę nowego odcinka kanalizacji, który obejmuje ulice: Pleszewską, Rynek, Cmentarną i Wąską.  Prace planuje się wykonać w ciągu jednego roku.
W gminie rozstrzygnięto też przetarg na zagospodarowanie osadów w oczyszczalni ścieków, co będzie kosztować 2 mln zł a dotacja jest przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.