Początek prac budowlanych zaplanowano w Prusach, jednak inwestycja obejmie również Dojazdów, Krzysztoforzyce i Zastowa. Pierwszy etap prac to wykonanie 92 przyłączy domowych dla mieszkańców Prus.
Na terenie tej miejscowości powstała przepompownia.Wykonanie pierwszego etapu inwestycji będzie kosztowało 2 mln zł. Na ten cel gmina zaciągnęła 1 mln 670 tys. zł kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak po zrealizowaniu zadania będzie można ten dług częściowo umorzyć.

W drugim etapie prac przewidziano prace w Dojazdowie i Krzysztoforzycach a zwiazane z nim koszty to 4 mln zł. Również na realizację tego etapu gmina ma kredyt w wysokości 1,1 mln zł.
Trzeci etap będzie uzależniony od pozyskanych dotacji unijnych.