Nowa inwestycja była dla Nitroergu priorytetowa, bo od niej miała zależeć przyszłość zakładu, gdyż kary finansowe, jakie firma ponosiłby za nie przestrzeganie norm ekologicznych, mogłyby doprowadzić do zamknięcia zakładu.

Dzięki budowie oczyszczalni będzie można zaoszczędzić 23 tysiące metrów sześc. wody. Zadaniem nowego obiektu jest oczyszczanie ścieków przemysłowych odprowadzanych z instalacji powiązanych z produkcją materiałów wybuchowych i azotanu izooktylu (dodatek do paliw).

Koszt tej inwestycji to prawe 7,2 mln zł.