Budowa kanalizacji w Redzie jest realizowana od dwóch lat zgodnie z programem "Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", którego największym beneficjentem jest Reda.

W ramach inwestycji w mieście powstało 40 km sieci kanalizacyjnej. Skanalizowane zostały dwie duże redzkie dzielnice - Rekowo oraz 12 Marca. Kanalizację uzyskały też posesje przy ul. Gdańskiej i Leśnej. W ramach projektu nowe wodociągi i kanalizację zyskali też mieszkańcy Gdyni, Rumi, Wejherowa, gminy Kosakowa, części Wejherowa oraz Pucka.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia było zapewnienie dobrej jakości wody pitnej na całym obszarze działania PEWIK. Ponadto też program przewiduje ochronę wód Zatoki Puckiej i wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 przed zanieczyszczeniem, poprzez rozbudowę i modernizację systemu odbioru ścieków i ich oczyszczania.

W zakresie inwestycji wybudowano m.in.: sieć kanalizacyjną i wodociągową w dzielnicach Gdyni: Chwarzno-Wiczlino, w Bolszewie i Gościcinie. Zbudowano kanalizację sanitarną, w Gościcinie zmodernizowano ujęcie wody oraz powstała nowa studnia. Projekt przewidywał także budowę wodociągu grupowego dla miejscowości Góra Pomorska-Paradyż, Zamostne i Kniewo. Kanalizacja sanitarna powstała także w Pogórzu i w Kazimierzu.

Projekt przygotował i realizował gdyński PEWiK.