Pieniądze pozostałe z realizacji programów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) rozdysponował marszałek województwa lubuskiego. 15 mln zł to fundusze, jakie były przyznane na realizację programu w latach 2004-2006 ale nie zostały wykorzystane.

Wyboru projektów do dofinansowania dokonano na podstawie listy rezerwowej projektów, które nie dostały dofinansowania, a już zostały zrealizowane z innych środków pozyskanych przez wnioskodawców - pisze gazeta.pl. Projekty wybierano także spośród tych, które zostały ocenione wysoko i dofinansowane, lecz przyznano im mniej pieniędzy niż dana instytucja wnioskowała.

Pozostałe 15 mln zł przyznano projektom na rozbudowę infrastruktury (kanalizacja i oczyszczalnie ścieków).