Cała kwota, jaka była do rozdysponowania w tej edycji dotacji, czyli 400 mln EUR ma trafić do beneficjentów. W tym rozdaniu po gruntownej ocenie wybrano 41 najlepiej przygotowanych wniosków, spełniających wszelkie kryteria na etapie wnioskowania.

Za najbardziej potrzebne uznano te wnioski, które dotyczyły np. budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków czy wodociągów, co spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Nie będzie natomiast pieniędzy na projekty, jakie miałyby np. uzbroić teren na nowe inwestycje.

Ci, którym z jakichś powodów nie udało się pozyskać funduszy w tym rozdaniu, będą mieli szansę złożyć wnioski w nowym konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska 30 września br. konkursu już wkrótce. Wnioski dotyczące projektów m.in. z gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami można będzie składać od 3 listopada do 4 grudnia 2008 r.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 do polski trafi blisko 27,9 mln EUR zaś na projekty proekologiczne z tej puli będzie przeznaczone ok. 5 mld EUR.