W zakresie podpisanego kontraktu wykonana zostanie "Budowa nowej przepompowni w rejonie zbiorników oruńskich oraz dwóch zbiorników wody (V= 5000 m3 każdy). Przebudowa przepompowni wody Ptasia. Budowa sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy- przepompowni Sobieski. Uczynnienie zbiornika wody Stara Dolina." Koszt inwestycji opiewa na 6,1 mln EUR netto a czas przeznaczony na realizację zadania wynosi 36 miesięcy.