W dokumencie zawarto zasady postępowania przy realizacji projektu. Na podstawie pre-umowy zostaną przygotowane decyzje prawno-organizacyjne konieczne dla zbudowania systemu oraz opracowania dokumentacji przedprojektowej oraz wniosku do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie.

Wartość inwestycji szacuje się na ponad 1 mld PLN a termin realizacji projektu przewiduje się na koniec 2014 r. Jest to duży krok Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w celu otrzymania około 600 mln zł dotacji na budowę systemu gospodarki odpadami w Metropolii Górnośląskiej.