W ramach prac modernizacyjnych zainstalowane zostało nowoczesne urządzenia do prowadzenia filtracji wody oraz zmodernizowano układy pompowe stacji, współpracujące z nowo wybudowanymi zbiornikami retencyjnymi wody uzdatnionej.
br> Dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów automatyki, sterowania i telemetrii możliwa jest praca stacji w trybie bez stałej obsługi a funkcjonowanie urządzeń jest kontrolowane z centralnej dyspozytorni systemu wodociągowego.
br> Za wykonawstwo inwestycji odpowiedzialne było konsorcjum firm: Hydrobudowa, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane S.A. z Poznania oraz Hydrobudowa S.A. z Gdańska.