Prace kanalizacyjne w Górze ruszyły w roku 2005 i do dziś podłączonych do kanalizacji zostało 300 domów. Na przyłącze czeka jeszcze 150 gospodarstw.
Całość prac będzie kosztować 12,7 mln zł.