Jeśli kolejny etap weryfikacji zostanie zaopiniowany pozytywnie Białystok dostanie unijne pieniądze na skanalizowanie i budowę wodociągów we wszystkich dzielnicach miasta.

Beneficjentem środków na realizację projektu będą Wodociągi Białostockie. Jeśli sprawa rozważe się pomyślnie, prace ruszą w roku 2010.