Wykonanie zadań w ramach projektu obejmującego swym zasięgiem teren aglomeracji jeleniogórskiej zajmie jeszcze miesiąc. Aktualnie trwają odbiory końcowe prac w jednej z dzielnic miasta.W listopadzie mają ruszyć dwa najważniejsze obiekty inwestycji: Zakład Uzdatniania Wody Sosnówka, który ma możliwość uzdatniać dziennie 25 tys. m3 wody oraz zmodernizowana oczyszczalna ścieków wraz z kompostownią osadów o przepustowości 21 tys. m3.

Prowadzeniem prac zarządza PM Group, międzynarodowa firma architektoniczno-inżynierska we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego i zielonogórską spółką Ekosystem. Konsorcjum przez cztery lata nadzorowało prace modernizacyjne przuy oczyszczalni ścieków, budowie zakładu uzdatniania wody, budowie 8 km sieci wodociągowej i modernizacji blisko 28 km sieci kanalizacyjnej.

Przy prowadzonych działaniach zachowano wszelkie normy i wymogi unijne, by sprostać standardom krajowym i wspólnotowym.