Przed podziałem spółka obsługiwała pięć gmin ze stuprocentowym udziałem jednego miasta.
Powołana została spółka Aqua Sprint, która przejmie siemianowicki majątek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
RPWiK w Katowicach zaopatrywało w wodę pięć gmin a w trzech z nich - bez Imielina i Chełmu Śląskiego - odprowadza i oczyszcza ścieki.