Ten kontrakt w ramach gdańskiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską to kolejny krok w kierunku zwiększenia zasilania gdańskiej sieci wodociągowej w wodę z zasobów głębinowych. Takie zasoby nie wymagają tak kosztownego uzdatniania jak woda powierzchniowa.

Do października 2010 r. w rejonie ul. Bytowskiej i ul. Kwietnej w Gdańsku Oliwie zostanie zbudowany zbiornik wody Stara Dolina. Zastąpi on przedwojenny zbiornik, który nie pracuje od lat 60 i nie nadaje się do modernizacji. Nowy zbiornik będzie szczelną i zamkniętą żelbetową budowlą wodną o pojemności około 600 m3. Będzie on magazynował wodę pitną, uzdatnioną do spożycia dzięki naświetlaniu lampami ultrafioletowymi. Zbiornik podłączony zostanie do sieci wodociągowej a to pozwoli na zasilanie rejonu Starej Oliwy podczas chwilowych spadków ciśnienia wody.

W podpisanej umowie zapisana jest również budowa przepompowni przy ul. Kampinoskiej w Gdańsku Oruni, zbiorniki wody i nowa przepompownia przy zbiorniku Sobieski wraz z siecią wodociągową tłoczącą wodę do strefy zbiornika Migowo. Oczyszczalnia Zaspa zostanie rozebrana w przyszłym roku a ścieki, które do niej trafiały, przejmie oczyszczalnia Wschód.