W sytuacji, kiedy miasto stwierdziło, że wykonawca nie jest w stanie wywiązać się z umowy, zerwało kontrakt. Wykonane zostało 40% robót.

Nowy wykonawca rozpocznie prace na Złotnikach już w listopadzie. Do grudnia 2009 r. wybuduje sieć kanalizacyjną, deszczową i wodociągową oraz zbuduje nawierzchnię dróg wraz z oświetleniem.

Koszt nowego kontraktu to 45 mln EUR. Jak pisze PAP - powołując się na słowa Jolanty Szczepańskiej z biura Funduszu Spójności Wrocławskiego Urzędu Miasta - miasto straciło około 33 mln EUR, które trzeba było dołożyć do nowego kontraktu. Strata spowodowana była m.in. spadkiem kursu EUR w stosunku do cen szacowanych w 2006 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Poprawa jakości wody we Wrocławiu", dofinansowanego z unijnego Funduszu Spójności. Zgodnie z projektem w stolicy Dolnego Śląska zostanie zbudowane m.in. 150 km kanalizacji sanitarnej, 80 km kanalizacji deszczowej i 90 km sieci wodociągowej.

Całość prac projektowych zostanie zakończona w 2009 r. a do 2010 r. potrwa formalne rozliczenie projektu związane z końcowymi rozliczeniami i raportami.

Plany dotyczące kanalizacji miasta określają, że do roku 2013 cały Wrocław będzie miał sieć kanalizacyjną