Koszt nowej oczyszczalni będzie wynosił ponad 6 mln zł. Nadal funkcjonuje coraz mniej sprawna stara oczyszczalnia. Nowa jest jedyną alternatywą dla gminy, gdyż w odległości 15 km nie znajduje się żaden obiekt o podobnym zastosowaniu. Inwestycja będzie kosztowna, jednakże istnieje możliwość jej na ponad 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. O tym, czy gmina otrzyma dodatkowe fundusze, będzie wiadomo jeszcze w tym miesiącu.