Przyznaje jednak, że w przyszłości trzeba będzie szukać dodatkowych zasobów. Obecnie woda czerpana jest ze studni głębinowych z poziomu ok. 65 metrów. W gminie znajduje się sześć ujęć wody, z czego dwa są w samym Pobierowie.
Obecnie największym przedsięwzięciem gminy jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie. Za niemal 30 mln złotych budowane są nowe elementy systemu technologicznego.
Wykonane zostaną między innymi reaktory biologiczne, komory rozdziału ścieków i stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu .
Przebudowane mają być także dotychczasowe urządzenia, rurociągi i instalacje sterownicze.

Termin zakończenia budowy zaplanowano na 15 grudnia 2009 roku.