Na podstawie umowy ABM SOLID S.A. zbuduje sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Piekary-Centrum w Piekarach Śląskich.
Wartość umowy opiewa na kwotę 7 284 710,99 EUR netto.
Termin wykonania robót wyznaczono na 30 czerwca 2010 r.